Екологія Херсонщини

<<повернутись       далі >>

Заказники

Згідно з Законом "Про природно-заповідний фонд України" земельні, водні та інші ділянки заказників належать тим же власникам і землекористувачам, які були до створення заказників. В заказнику забороняється діяльність, що суперечить цілям і завданням заказника, а господарська, наукова та інші види діяльності, що не суперечать цьому, проводяться згідно з законодавством. Власники і землекористувачі відповідають за дотримання режиму охорони та збереження об'єкта. Заказники поділяються на ландшафтні, лісові, ботанічні, загальнозоологічиі, орнітологічні, ентомологічні, іхтіологічні, гідрологічні, загальногеологічні, палеонтологічні та карстово-спелеологічні.

В залежності від їх екологічної і наукової цінності заказники можуть бути загальнодержавного або місцевого значення.

В Херсонській області є заказники обох типів.

Заказники загальнодержавного значення.

"Бакайський". Лісовий заказник площею 420га. Розташований у гирлі Дніпра, в його передлиманній частині в Білозерському районі. Суходіл і акваторія представлені типовими нижньодніпровськими плавнями. Є третинні релікти - плавун щитолистий (Нymphoides pultafa), наяда морська (Najas marina), вольфія безкоренева (Wolffia arrhiza). Багатий тваринний світ, особливо орнітокомплекс. На деревах, а також на заломах очерету розташовані гнізда колоній чаплі сірої (Аrdeа сіnerea), яка тут найчисельніша, чаплі малої білої (Еgretta garzetta), квака (Nycticorax nycticorax). Поблизу цих колоній знаходяться гнізда найдрібнішої з чапель - чаплі жовтої (А rdeola ralloides), а також коровайки (Plegadis faicinellus). На окремих вербах з покрученим стовбурами розташовані гнізда бакланів. Є тут лиски, чомга та інші види птахів, життєдіяльність яких пов'язана з плавнями.

"Березові гайки". Лісовий заказник площею 1320га в Іванівському та Рибальчанському лісництвах Голопристанського району. Тут на Іванівській піщаній арені зберігаються природні березові ліси, утворені березою дніпровською. Це ендемічний вид пониззя Дніпра і Південного Бугу, який занесений до Червоної книги України, а формація берези дніпровської як ендемічне, зникаюче угруповання занесено до Зеленої книги України. З ендемічних видів в заказнику зростають дрік дніпровський (genista borysthenica), зіновать дніпровська (С hamaecytisus borysthenicus), чебрець дніпровський (Тhymus borysthenicus), жовтозілля дніпровське (Senecio borysthenicus) та ін. Є рідкісні види мохів, лишайників, грибів.

"Ягорлицький". Орнітологічний заказник площею 18620га. Розташований в акваторії Ягорлицької затоки Чорного моря в Голопристанському районі. Входить до складу Рамсарських водно-болотних угідь. В акваторії заказника, шо є буферною зоною Чорноморського біосферного заповідника, зимує величезна кількість водоплавних птахів. Видовий склад цих птахів такий, як і в заповіднику, він охарактеризований при описі птахів заповідника.

"Джарилгацький". Ботанічний заказник площею 300га створений для охорони рідкісного червонокнижного виду золотобородника цикадового. Розташований на острові Джарилгач в Скадовському лісництві Скадовського району. Золотобородник зростає на дещо підвищених елементах рельєфу в степовій центральній частині острова.

Заказник у зв'язку з обмеженою площею уже не виконує завдань, що ставились при його створенні, адже золотобородник зараз поширився далеко за його межі. Заказник не надає охорони ще майже 10 видам рослин, двом видам лишайників багатьом видам тварин, що мають такий же високий природоохоронний статус. Необхідно взяти під охорону весь острів Джарилгач, однокілометрову зону відкрита моря та всю Джарилгацьку затоку, надавши цьому комплексу статус національної чи регіонального природного парку, оскільки цей комплекс відіграє дуже важливу роль в екологічному коридорі морських узбереж.

"Саги". Ландшафтний заказник площею 500га. Розташований в Цюрупинському районі.

На території заказника охороняються лісові ценози, псамофіти і степи, згладжені піщані кучугури, озера, болотні ценози. Серед лісових ділянок важливе місце займає природна рослинність - рідкісні формації берези дніпровської та ковили дніпровської, а також зарості вільхи звичайної. З рідкісних видів зустрічається гадюка звичайна, зростають зозулинець болотний, целокаулон степовий та ін. Озера та заболочені ділянки є місцем гніздування та перебування значної кількості птахів. Шкоду заказнику наносять пожежі в соснових лісах, а також недавно побудований автомобільний шлях.

Заказники місцевого значення.

"Бакайський жолоб". Загальнозоологічний заказник площею 1680га розташований Білозерському лісництві, в місці, де Дніпро переходить в Дніпровський лиман. Течія тут слабка внаслідок підпору водами лиману. По дну лимана проникає морська солона вода при нагінних явищах, коли дмуть західні вітри. Змішування прісної і солоної вод сприяє розвитку багатого тваринного і рослинного світу, багатого корму для птахів і риб. Сюди в протоки і на мілководдя приходить на нерест багато видів риб. Тут відбувається інтенсивний нагул риби. На острівцях дельти, на обмілинах, вкритих очеретом південним, кугою озерною (Schoenoplectus lacustris), а у воді з лататтям білим, глечиками жовтими знаходиться величезна кількість птахів, в тому числі й рідкісних, тут вони концентруються під час перельотів. З рідкісних рослин зростають сальвінія плаваюча, водяний горіх, плавун щитолистий.

"Інгулецький лиман". Ботанічний заказник площею 50га займає смуту акваторії в Інгулецькому лимані між селами Микільське та Садово Білозерського району. Створений для охорони рідкісних формацій водних рослин, включених до Зеленої книги України: горіха водяного (Trapeta natansis), густі зарості якого збереглися біля околиці с.Микільське, сальвінії плаваючої (Salvinieta natansis), латаття білого (Nymphaeeta albae), глечиків жовтих (Nuphareta luteae), плавуна щитолистого (Nymphoideta peltatae).

Екологічні проблеми заказника пов'язані зі скидом в зимово-весняний період забруднених вод Кривбасу, а також з поглибленням каналу посередині русла Інгульця для проходження суден та виловом риби сітками, коли в них набивається багато червонокнижних рослин, які після очистки сіток гинуть.

"Хрестова сага". Ботанічний заказник, площею 30га. Розташований в урочищі Саги в Голопристанському районі на узбережжі Ягорлицької затоки. Тут зростають представники родини Орхідних (Оrchidaceae) — зозулинець розмальований, болотний та блощичний, рідкісні види, що включені до Червоної книги України. Охороняються також місця гніздування та перебування птахів, в т. ч. й тих, що охороняються на європейському та загальнодержавному рівнях. Серйозною загрозою рідкісним видам є збільшення чисельності диких кабанів, які знищують підземні частини зозулинців, зменшуючи потенціал розмноження цих видів.

"Шаби". Ботанічний заказник площею 20га розташований в Рибальчанському лісництві на березі Дніпровсько-Бузького лиману біля с.Виноградове Голопристанського району. Охороняються ценози прибережної водно-болотної та лучної рослинності, в яких зростає рідкісний вид білоцвіт літній. Дане місцезнаходження цього красивоквітучого виду на межі ареалу - одне з найсхідніших в Європі.

"Інгулець". Ландшафтний заказник площею 937га. Розташований у Великоолександрівському лісництві Великоолександрівського району. Охороняються лісонасадження на лівому березі р.Інгулець, в основному штучного походження, створені в 50-роках XIX століття. З природних - залишки тернівників з домішкою жостіру проносного (Rhamnus cathartica), бузини чорної (Sаmbucus nigra), видів шипшини (Rosa) тощо. Дане насадження є зразком лісівницького мистецтва в степовій зоні.

"Корсунський". Загальнозоологічиий заказник площею 3357га. Розташований в Корсунському лісництві Каховського району на ділянках Козачелагерної піщаної арени. Соснові ліси чергуються з трав'янистими лучними ценозами в зниженнях піщаних арен та псамофітними ділянками степів. Охороняється тваринний світ мисливської фауни — косуля, олень благородний, лось та інші види.

"Асканійський". Загальнозоологічиий заказник площею 17746га. До нього входять сільськогосподарські землі в Чаплинському районі навкруги біосферного з аповідника "Асканія-Нова" ім.Ф.Е.Фальц-Фейна і його охоронної зони. Створеним для охорони хребетних, а в деякій мірі і безхребетних. В основному охороняються ссавці і птахи, що мігрують із заповідних степів і зоологічного парку внаслідок того, що для багатьох видів територія степу замала, для ряду видів не підходить абсолютно заповідний режим, при якому немає зоологічного навантаження на степову рослинність, утворюється багато опаду, який в умовах сухого клімату не встигає розкладатися і накопичується в степу, а деяким видам заважає жити високий травостій заповідного степу.

"Софіївський". Ботанічний заказник площею 194га. Розташований на південно- західній околиці с. Софіївки Білозерського району та прилеглій акваторії Дніпровського лиману. Охороняються комплекс цілинного степу на лесових зсувах та водні фітоценози верхньої частини Дніпровського лиману. В степовій балці та на надлиманних горбах збереглася типова степова рослинність типчаково-ковилових степів з багатим степовим різнотрав'ям з участю рідкісних рослин — ковили української та волосистої, тюльпана бузького та Шренка, сальвінії плаваючої, рідкісних тварин — п'явки медичної, полоза жовточеревого, поліксени. Охороняються також рідкісні рослинні формації, що включені до Зеленої книги України — формація латаття білого, глечиків жовтих, сальвінії плаваючої, ковили волосистої. Заказник виконує важливу роль як частина екологічного коридору.

"Широка Балка". Ботанічний заказник площею 116га.. Розташований на південно-східній околиці с.Широка Балка Білозерського району та прилеглій акваторії Дніпровського лиману. Територія заказника займає степові яруги, в яких ще збереглася, хоча й значно антропогенно трансформована, рослинність типчаково - ковилових степів на лесових грунтах. Зрідка трапляються червонокнижні види рослин — тюльпан бузький та Шренка, ковила Лесінга, українська та волосиста, також тварин - дибка степова, поліксена, махаон. В прибережній акваторії лиману відмічені рідкісні сальвінія плаваюча і плавун щитолистий. Заказник виконує важливу роль як частина екологічного коридору.

Цей заказник, як і "Софіївський", дуже зручний для проведення екологічної освіти, тому треба тут створити екологічну стежку для екологічного виховання та екологічної освіти учнів місцевої школи.

"Думузла". Орнітологічний заказник площею 1411,9га. Розташований на землях Привільненської сільської ради Каланчацького району. В заказнику зустрічається понад 200 видів птахів. Відмічені скупчення крижнів - до 30 тис. особин, шпаків - до 60 тис. В заказнику охороняються птахи на прольоті та на гніздуванні, серед них "І рідкісні червонокнижні види - жовта чапля, коровайка, дрохва, червоновола казарка, лунь польовий і степовий, орлан-білохвіст та ін.

"Каїрська балка". Ландшафтний заказник пллощею 1270га. Розташований на землях Каїрської сільської ради в Горностаївському районі. В заказнику охороняються типові та рідкісні степові ценози та залишки байрачних і заплавних природних лісів з рідкісними видами рослин, грибів і тварин. Місце годівлі птахів на прольоті.

<<повернутись       далі >>