Перейти на веб-сайт ХОБДВід укладачів

Біобібліографічний довідник "Літературна Херсонщина" має на меті допомогти школярам у вивченні літератури рідного краю - як за шкільною програмою, так і самостійно.

Його укладачі поставили перед собою завдання зібрати в одному джерелі основні відомості про прозаїків, поетів, драматургів, літературознавців, літературних критиків, що мають безпосереднє відношення до нашого краю, чия творчість, життєвий шлях пов'язані з херсонською землею, а саме:

  • уродженці нашого краю, в його сучасних адміністративно-територіальних межах;
  • письменники, що певний час проживали на Херсонщині;
  • автори творів, присвячених краю, написаних на місцевих матеріалах.

Для визначення кола персоналій, матеріали про яких мали бути включені до довідника, укладачами було досліджено літературний процес нашого краю в історичній ретроспективі (від початку заселення краю) та творчість сучасних херсонських літераторів. Критерієм для включення до довідника були: приналежність до творчих спілок, організацій, об'єднань; державні нагороди, літературні премії; наявність окремих видань, публікацій у колективних збірниках; відзнаки літературних конкурсів тощо.

Довідник школяра "Літературна Херсонщина" складається з двох частин:

перша, окрім біобібліографічних довідок про письменників, містить історико-літературний огляд "Херсон, письменники, література" (автор - Ярослав Юрійович Голобородько); літературознавчу статтю Немченка Івана Васильовича "Образ Херсонщини в художній літературі"; Орієнтовну програму вивчення літератури рідного краю в школах Херсонщини, схвалену кафедрою українського літературознавства Херсонського державного університету (автори - Іван Васильович та Галина Вікторівна Немченки); список "Херсонці - лауреати державних та літературних премій".

друга - допоміжні покажчики: іменний та географічний, а також ілюстративні матеріали.

Біобібліографічні довідки (статті-персоналії) розміщуються в алфавітному порядку. В електронній версії довідника алфавітний ряд розподілено на чотири розділи - А - Г, Д - Й , К - О, П - Я .

Кожна стаття як правило містить портрет письменника, біографічну довідку та стислу характеристику творчого шляху, з акцентуванням уваги на зв'язках з Херсонщиною, бібліографічну частину (твори письменника; твори для дітей; публікації про життевий шлях та творчість, зокрема - у довідкових виданнях; бібліографічні видання та публікації / як друковані, так і електронні, опубліковані в Інтернеті). Окремі статті мають і інші компоненти - цитати з творів письменників або документів, фільмографію.

При укладанні бібліографічної частини статей довідника застосовано вибірковий принцип. У розділі "Твори" вміщено повні зібрання творів, вибрані твори, окремі збірки, видані останнім часом, або ж ті, до яких увійшли твори, повязані з нашим краєм. Аналітичні описи включались тільки на ті твори, що вміщені у колективні збірники, а публікації творів у періодичних виданнях - лише у тому випадку, якщо не існує їх публікацій у самостійних виданнях, що вийшли друком у останні роки, або ж твір має пряме відношення до Херсонщини.

Про письменників, як правило, до довідника включені фундаментальні літературознавчі та літературно-критичні матеріали, опубліковані у монографічних виданнях або збірках, збірниках. Публікації у періодичних виданнях відображались тільки ті, які можуть бути найбільш доступними користувачам довідника, тобто найновіші та розміщені у центральних, обласних часописах.

З огляду на такий підхід до відбору, матеріали у розділах "Довідкові видання" та "Бібліографічні видання", як правило, укладачі намагались подати з вичерпною повнотою, з тим, щоб можна було при потребі знайти більш повну інформацію про письменника та його творчість. За наявності персональних бібліографічних посібників у довідник включались відомості про останній за часом, найбільш повний. При цьому твори письменника та літературно-критичні статті, що увійшли в бібліографічну частину статті довідника, як правило, продовжують інформацію, вміщену у персональному бібліографічному посібнику. Такі випадки зазначені в примітках до бібліографічної частини статей.

Бібліографічний опис документів здійснено згідно з чинними стандартами:
- Бібліографічний опис. Бібліографічний запис. Загальні вимоги та правила складання : ДСТУ ГОСТ 7.1:2006;
- Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила : ДСТУ 3582-97;
- Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила : ГОСТ 7.12-93.

У бібліографічних описах творів письменника, про якого йдеться в статті, заголовок (тобто прізвище, ім'я, по батькові автора) не застосовується; не вказується його ім'я і у відомостях про відповідальність - крім випадків, коли письменник виконував у виданні ще й іншу роль - наприклад, художника або укладача.

Перша версія довідника - електронна, але планується його випуск і у друкованому вигляді, а також опублікування в мережі Інтернет.

Відбір матеріалів завершено у червні 2009 р.

Довідник адресований школярам, викладачам літератури, зокрема курсів "Українська література" та "Література рідного краю", керівникам літературних гуртків та шкільних наукових товариств, а також бібліотечним працівникам, усім, хто цікавиться історією та сучасним станом літературного процесу на Херсонщині.

  
© Херсонська обласна бібліотека для дітей, 2009-2013