До 125-річчя від дня народження Миколи Гуровича Куліша

Визначна постать викликає інтерес завжди і в усіх своїх ракурсах — особистісному, побутовому, соціальному. Чим несподіваніший ракурс — тим гостріший інтерес. Знаменита людина характеризується наявністю неушаблонених проявів, які й додають до її колориту смак непересічності.

Микола Куліш — один із найвизначніших українських драматургів (услід за Лесею Українкою та Володимиром Винниченком), організатор літературного процесу, полеміст, другий президент ВАПЛІТЕ — найпотужнішої письменницької організації в Україні, діяч мистецького та національного руху — є постійним об’єктом сучасних наукових досліджень, його творчій діяльності присвячували розвідки, монографії Н. Кузякіна, Л. Танюк, І. Семенчук, С. Гречанюк, О. Марущак, Г. Семенюк та ін.

Ярослав Голобородько,
доктор філологічних наук, професор,член Асоціації українських письменників,
лауреат премії журналу "Сучасність" і Ліґи українських меценатів, лауреат премії імені академіка Олександра Білецького

Опустити завісу

Локація 1

Локація 2

Локація 3

Локація 4

Локація 5

Локація 6