Від укладачів

Черговий випуск літературних розвідок та біобібліографічних нарисів “Микола Куліш” є продовженням серії бібліографічних видань Херсонської обласної бібліотеки для дітей “Літературно-краєзнавчі студії” і доповненює персональний бібліографічний покажчик, виданий ХОУНБ ім. Олеся Гончара у 1992 р. [219].

Випуск присвячений 110-річчю з дня народження видатного земляка, що зумовило хронологічний період відбору бібліографії – з грудня 1992 р. по грудень 2002 р.

У літературознавчій розвідці “Микола Куліш: творчість долі й доля творчості” доктор філологічних наук Ярослав Голобородько глибоко дослідив взаємозв'язок життя й творчості видатного українського драматурга, принцип новаторства його драматургії. Неабияку увагу приділено характеристиці стилістичних особливостей М.Г.Куліша. Іван Немченко у своїй праці “Світ дитинства у драматургії Миколи Куліша” аналізує місце й значення проблем дитячого світогляду драматурга у постреволюційний період. Наталія Чухонцева пропонує читачеві огляд творів українського красного письменства, у яких змальовано літературний образ письменника.

У покажчику відображені видання творів М.Г.Куліша, що вийшли в Україні та за її межами. Окремими розділами представлені біографічні документи, літературно-критичні видання, довідкові та бібліографічні матеріали.

Розділ “Вивчення творчості М.Куліша” має на меті допомогти учням та викладачам шкіл, гімназій, ліцеїв, надаючи до їхніх послуг описи експериментальних, додаткових та пробних посібників, але не вміщує хрестоматії та підручники, що вивчаються за шкільними програмами.

До розділу "Літературно-критичні видання" включені відомості про монографії, наукові збірки, оглядові матеріали, а також аналітичні описи статей з періодичних видань.

Бібліографічні описи частково анотовані, мають наскрізну нумерацію і наведені в зведеному українсько-російському абетковому ряду, за виключенням розділів "Довідкові видання" та "Бібліографічні матеріали", документи в яких розташовані за принципом “від загального до конкретного”.

В покажчик включені документи, видані до 1992 року, в тому випадку, якщо вони надійшли до фондотримачів значно пізніше, і з цієї чи інших причин не знайшли відображення у раніше виданому персональному покажчику (Херсон, 1992).

Документи подані з сиглами фондотримачів: ХОУНБГ – Херсонська обласна універсальна бібліотека ім. Олеся Гончара, ХОБД – Херсонська обласна бібліотека для дітей, ХДУ – бібліотека Херсонського державного університету, літ. муз. – літературний відділ Обласного краєзнавчого музею.

далі