« назад «

КРИТИЧНІ СТАТТІ ТА РЕЦЕНЗІЇ

96. Антоненко-Давидович Б. Як ви говорите. - К.: Либідь, 1991. - 256 с.

Грінченко Б.Д.: с.24, 32, 42, 50, 57, 62, 72, 74.

97. Белый Д. Херсонские украинцы в 1917 г.: Ист.-лит. очерк. - Херсон: Константы. 1995. - 65 с. - (История)

Грінченко Б.: с.4, 21, 25.

ОДБ

98. Бойко Б. Народний театр у розумінні Бориса Грінченка // Пам'ять століть. - 1999. - №1. - С.60-65.

99. Братан М. "Я поїхав у Херсон статистиком...". Б.Д.Грінченко і наш край // Наддніпр. правда. - 1988. - 18 груд.

пед. ун-т

100. Булаховська Ю.Л. Виховання і школа в художніх творах "малих форм" Б.Пруса, С.Жеромського, І.Франка і Б.Грінченка: Спроба типологічного зіставлення // Початкова школа. - 1995. - № 4. - С.53-56.

101. Веркалець М. Б.Грінченко // Веркалець М. А.Ю.Кримський у колі своїх сучасників. - К., 1990. - С.26-38.

ОУНБ

102. Гаєвська Л.Б. Грінченко і художня еволюція української прози (кінець ХІХ-поч.ХХ ст.) // Рад.літературознавство. - 1990. - № 1. - С.50-61.

103. Гаєвська Н.М. Борис Грінченко: (1863-1910) //Дніпрова хвиля: Хрестоматія. - К., 1989. - С.404-408.

ОДБ

104. Горик Н. Тематичні розробки уроків з української літератури: 10 кл. //Дивослово. - 1998. - № 11. - С. 29-43.

Серед тем: Борис Грінченко. Життя, творчість, педагогічна діяльність; Тематика малої прози Бориса Грінченка. Оповідання про школу та дітей; Дилогія Бориса Грінченка з селянського життя. Огляд повісті "Під тихими вербами".

105. Грабович Г. До історії української літератури: дослідження, есе, полеміка. - К.: Основи, 1997. - 604 с.

Грінченко Б.: с.20, 31, 209, 220, 231-232, 234, 236, 428, 447, 517.

ОУНБ

106. Грінченко Б.Д. (1836-1910) //Донбас. -1993. - № 5. Спецвип. - С.27-34.

107. Грінченко М. Школи, де вчителював Борис Грінченко // Шлях освіти.-1998. - № 4. - С.47-50.

108. Ененко Ю., Війтенко З. Наші кревні: Грінченки й Алчевські на Луганщині // Літ. Україна. - 1993. - 21 січ.

109. Єфремов С. Борис Грінченко //Духовні криниці. Ч.1. - К., 1997. - С.420-423.

109а. Єфремов С.О. Літературно-критичні статті. - К.: Дніпро, 1993. - 351 с., портр. - (Сер. "Укр.літдумка")

ОУНБ

110. Зубкова Н. Бібліотечна діяльність Бориса Грінченка // Бібліотечний вісник. - 1996. - № 1.- С.11-12.

111. Карпенко І.М., Неживий О.І. Образ світу в педагогічній системі Б.Грінченка // Педагогіка і психологія. - 1997. - № 1. - С.209-214.

112. Качкан В.А. Борис Грінченко: [Про життя і творчість укр.письменника] //Освіта. - 1993. - 6 серп. (№ 23). - С.13.

113. Качкан В.А. Українське народознавство в іменах:У 2 ч. Ч.1: Навч.посібник / За ред. А.3.Москаленка. - К., 1994. - 336 с.

Грінченко Б.: с. 178-187.

114. Кирій І. "За Грінченка..."// Рідна школа. - 1997. - № 12. - С.12-13.

115. Кіку В. Духівниця Бориса Грінченка // Старожитності. - 1994. - Ч.5-6 (64-65). - С.22-23.

пед.ун-т

116. Ковбасенко Ю. Філологічний аналіз оповідання Бориса Грінченка "Украла" // Дивослово. - 1996. - № 2. - С.45-46.

117. Кодлюк Я.П., Одинцова Г.С. Ознайомлення школярів з біографічними відомостями про письменників: Цікаві відомості про письменників та поетів // Початкова школа. - 1998. - № 3. - С.17-21.

Серед письменників - Грінченко Б.Д.

118. Козар Л. Борис Грінченко: "Тільки виховання рідною мовою може принести користь народові" // Світ. - 1999. - № 8. - лют.

119. Козар Л. Борис Грінченко на терені наукового українознавства // Дивослово. - 1997. - № 10.-С. 17-19.

120. Козар Л. Фольклористична діяльність Бориса Грінченка // Народна творчість та етнографія. - 1996. - № 2-3. - С.3-10.

121. Козар Л. Школа в житті Бориса Грінченка // Укр.мова та літ. - 1996. - №3.- С.1-2.

122. Копиленко Н. Борис Грінченко: "Я з тих, що єсть у їх жадання пута розбивати..." // Пед. газ. - 1998. - № 12.

123. Копиленко Н. До ювілею подружжя Грінченків // Шлях освіти. -1998. - № 4. - С.45-46.

124. Копиленко Н.Б. 3 історії "Словаря української мови Б.Грінченка" // Укр. мова і літ. в шк. - 1990. - № 7. - С.60-63.

125. Копиленко Н.Б. Сільський житель Борис Грінченко (кінець ХІХ - поч.ХХ ст.) // Педагогіка і психологія. - 1994. - № 1. - С.146-155.

пед.ун-т

126. Кужільна Л.В. Виховання співчуттів: [Бесіда за оповіданням Б.Грінченка "Украла"] // Початкова школа. - 1991. - № 10. - С.49-51.

127. Кучинський М. Літературно-видавнича діяльність Бориса Грінченка в оцінці журналу "Киевская старина" // Укр.мова і літ. в шк. - 1993. - № 5-6. - С.56-59.

128. Кучинський М. Людмила Старицька-Черняхівська про творчість Бориса Грінченка //Дивослово - 1994. - № 5-6. - С.55-59.

129. Мартиненко В.О. Борис Дмитрович Грінченко: 9.ХІІ.1863.-9.У.1910 // Початкова шк. - 1995. - № 4. - С.57-60.

130. Мицик Ю., Абросимова С. "Він більше працював, ніж жив...": Листи Бориса Грінченка до Дмитра Яворницького // Слово і час. - 1993. - №12.- С.8-15.

131. Мовчун А. "Ставав на всяке жнива..": Сторінки творчості Б.Грінченка на шкільній сцені // Укр. мова та літ. - 1993. - № 9.- С.48-53.

132. Москаленко А. Борис Грінченко // Освіта України. - 1997 - № 23.- С.6-7.

133. Неживий О.І. Вартовий рідного слова // Укр.мова і літ. в шк. - 1990. - № 10. - С.25-31.

Про життя і педагогічні погляди Б. Грінченка

134. Неживий О.І. Із досвіду впровадження у практику навчальних закладів Луганщини педагогічної спадщини Б.Грінченка // Пробл.освіти. - 1996.- Вип.5. - С.104-112.

135. Неживий О., Корольова Л. Особистість учителя національної школи в доробку Б.Грінченка // Дивослово. - 1997. - № 4. - квіт. - С. 36-40.

136. Низовий М. Б.Д.Грінченко і статистика друку // Вісн. Книжкової палати. - 1998. - № 8. - С.25-27.

137. Никитюк Т. Міфи та правда про Бориса Грінченка // Київ. відомості. - 1994. - 27 січ. - С.15; Киев ведомости. - 1994. - 20 янв. - С.10.

138. Огородня І.Є. "Віддав себе я праці без вагання...": [Вивчення творів Б.Грінченка в серед. кл.] // Укр.мова і літ. в шк. - 1998. - № 10. - С.22-27.

139. Одарченко П. Українська література: 3б. вибраних ст. - К.: Смолоскип, 1995. - 405 с.

Грінченко Б.Д.: с 19-21, 23, 25, 67, 73, 101, 181, 186, 191, 197, 244, 316, 338.

140. Панкова С.В. Володимир Науменко (1852-1919): [Про плідну співпрацю літературознавця з Б.Грінченком та С.Русовою}// Укр. іст. журн. - 1998.- №6.- С.90-102.

141. Пилипинський М.М. Словник Б.Грінченка: Міфи і факти // Мовознавство. - 1988.- № 6. - С.25-32.

142. Пільгук І. Класична спадщина Бориса Грінченка // Грінченко Б. Твори в 2 т. - К.: АН УРСР, 1963. - Т.1. - С.5-44.

143. Пільгук І. Поетична творчість Бориса Грінченка //Грінченко Б. Поезії. - К., 1965. - С.7.

144. Погрібний А.Г. Борис Грінченко // Грінченко Б. Твори: В 2 т. - К.: Наук. думка, 1990. - Т.1. - С.5-30.

145. Погрібний А.Г. Життя і творчість Бориса Грінченка // Дивослово. -1994.- № 3. - С.6-12.

Зв'язок письменника з Херсонщиною, с.7.

146. Погрібний А.Г. "Клейнод душі моєї - добро мого народу...": Борис Грінченко в ювілейному осмисленні та Документах з його архіву // Наука і культура. Україна: Щорічник. - К.: Т-во "Знання", 1996. - Вип.23. - С.72-87.

147. Погрібний А.Г. У двобої з часом: Борис Грінченко - вчений, письменник, громадський діяч // Пам'ять століть. - 1999. - № 1. - С.39-60.

148. Поліщук М.С. "На Вкраїні повинна бути українська школа...": Про укр.педагога Б.Д.Грінченка // Рідна школа. - 1993. - № 11-12. - С.76-77.

149. Процюк С. Драматургія Бориса Грінченка: Традиція і новаторство // Слово і час. - 1993. - № 5. - С.17-21.

150. Процюк С.В. "У лютій недолі, не знаючи щастя, живуть": Урок за повістю Б.Грінченка "Серед темної ночі" в 10 кл.// Укр.мова і літ. в шк.-1990. - № 11.- С.10-14.

150а. Семенюк Г. З любов'ю до знедолених: [Про літ. діяльність Б.Грінченка] // Духовні криниці. Ч.1. - К., 1997. - С.369-370.

151. Смець О. Вони були дітьми своєї епохи: [Про творчі і дружні зв'язки Б.Грінченка та Т.Зінківського] // Берегиня. - 1997. - № 1-2. - С.90-96.

Листи Б. Грінченка до Т.Зінківського з Херсону, с.94-96.

152. Тараненко О.О. Борис Грінченко і "Словарь української мови" // Укр. мова і літ. в шк. - 1988. - № 12. - С.58-64.

153. Українська література в загально-слов'янському і світовому літературному контексті: В 5 т. - К.: Наук.думка, 1987-1991.

Т.1: Українська дожовтнева література і слов'янський світ. - 1987. - 452с. - (Грінченко Б.: с.173, 250, 251, 254, 413).

Т.2: Пожовтнева доба. У колі літератур соціалістичних країн. - 1987. - 477 с. - (Грінченко Б.: с. 311).

Т.З: У взаєминах з літературами заходу і сходу. -1988. - 484 с. - (Грінченко Б.: с.7б, 129, 133, 137, 167, 184, 192, 223, 254, 264, 274, 275, 358, 367, 369, 425, 431).

Т.4: Літератури країн Центральної і Південно-Східної Європи на Україні: Матеріали до бібліографії (початок XIX ст. -1980). -1991. - 500 с. - (Грінченко Б.: с.197, 248, 265, 346).

154. Федорович В. Включити до програми: [Вивчення творчості Б.Грінченка в школі] // Освіта. - 1992. - 3 листоп.

155. Хінкулов Л. Літературні зустрічі: Розповіді про письменників у Києві. - К.: Рад письменник, 1980. - 256 с.

Грінченко Б. Д. с 122-126.

156. Хропко П. Гуманістичний пафос дитячих оповідань Бориса Грінченка //Література. Діти, Час. 1987: Збірник. - К., 1987. - Вип.12. - С 69-79.

157. Хропко В. Дилогія Бориса Грінченка з життя села: До вивчення творчості письменника в 10-му клас і// Дивослово. - 1997.- № 2 - лют. - С.33-36.

158. Шевчук В. Він дуже любив дітей // Грінченко Б. Лесь, преславним гайдамака: Іст. оповід. - К., 1991. - С.5-8.

159. Шевчук В. Перший тлумачний словник української мови // Шевчук В. Із вершин та низин: Кн. цікавих фактів із історії укр .літ. - К. 1990. - С. 85-86.

160. Шевчук В. Про Б.Грінченка // Грінченко Б. Казки. - К., 1990. - С.3-4.

161. Яременко В. "За право тільки жить...": Борис Грінченко: Факти і документи // Грінчечко Б. До тих, що зостануться: Вибр.твори.- К.,1993.-398 с.

Перебування Б.Грінченка у Херсоні у 1886-1887 рр.

162. Яременко В. Нива його духовності // Грінченко Б.Д. Зернятка: Вірші, поеми, оповід. - К., 1989. - С.5-20.

ЮВІЛЕЙНІ ПУБЛІКАЦІЇ

163. Україна. Кабінет Міністрів. Про присвоєння імені Б.Д.Грінченка Київському Міжрегіонал. ін-тові удосконалення вчителів: Постанова від 17 груд. 1993 р. № 1051 // Освіта. - 1994. - 5 січ. - С.2.

164. Андрущак В. Повернення із забуття // За вільну Україну. - 1998. - 12 груд. - С.З.

165. Вітренко Р. 130-річчю з дня народження Бориса Грінченка присвячено // Дивослово. - 1994. - № 3. - С.60-61.

166. Камінчук О. У науці - енциклопедист, у літературі - майстер // Придніпровська зірка. - 1993. - 8 груд.

167. Кардаш Є. Згода хай буде між нами // Товариш. - 199З. - № 49 (62).- груд.

168. Козар Л. Борис Грінченко // Народознавство. - 1993. - груд.

169. Копиленко Н. До ювілею подружжя Грінченків // Шлях освіти. -1998. - № 4. - С.44-46.

170. Копиленко Н. Забуте ім'я повернули // Вечір. Київ. - 1998. - 10 груд. - С.6.

171. Левчик Н. Речник відродження // Київ. - 1993. - № 12. - С.104-106.

172. Левчик Н. "Робітник без одпочину”// Наддніпрян.правда. -1993.- 9 груд.

173. Омелянчук В. Невтомний трудівник // Уряд. кур'єр. - 1998. - 10 груд. (№ 236-237). - С.2.

174. Погрібний А. Класики на новочасних випробах: Післяслово до двох ювілеїв [І.С.Нечуя-Левицького і Б.Д.Грінченка] // Літ.Україна. - 1999. -14 січ. (№ 2). - С.3; 21 січ. (№ 3). - С.3.

175. Шевченко В. Виставка видань Б.Грінченка // Слово і час. - 1999.- № 3. - С.43-44.

далі

зміст