УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 Про заходи у зв'язку з 70-ми роковинами голодомору в Україні
     З метою   вшанування   пам'яті  жертв  голодомору  в  Україні 1932-1933 років, 
привернення уваги громадськості до цієї трагічної події  та  надання  державної  
підтримки громадянам,  які пережили голодомор,  п о с т а н о в л я ю:
     1. Кабінету Міністрів України:
     а) утворити Організаційний комітет з підготовки та проведення заходів  у зв'язку
 з 70-ми роковинами голодомору в Україні на чолі з  Прем'єр-міністром  України, 
 включивши   до   складу   Комітету представників  центральних  та  місцевих 
органів виконавчої влади,органів місцевого самоврядування та громадських організацій;
     б) затвердити у двомісячний строк план заходів  на  2002-2003 роки   у   зв'язку
   з  70-ми  роковинами  голодомору  в  Україні, передбачивши, зокрема:
     установлення пам'ятників,  монументів,  пам'ятних  знаків   у населених  пунктах, 
що постраждали від голодомору,  впорядкування місць поховання жертв голодомору;
     покладання у День  пам'яті  жертв  голодомору  та  політичних репресій  квітів  до  
пам'ятників,  монументів,  пам'ятних знаків,
місць поховання жертв голодомору,  проведення траурних мітингів та інших заходів із 
вшанування їх пам'яті;
     організацію виступів та інтерв'ю в засобах масової інформації очевидців  трагічних  
подій  1932-1933  років,  а  також   учених,
керівників   органів   виконавчої   влади   та  органів  місцевого самоврядування  для  
висвітлення  теми  голодомору,   оприлюднення невідомих фактів того періоду; 
     проведення міжнародної  конференції  в місті Києві,  наукових конференцій і круглих 
столів в обласних центрах у зв'язку з  70-ми роковинами голодомору в Україні;
     проведення тематичних заходів у закладах культури;
     організацію виставок  архівних  документів  і  матеріалів про голодомор 1932-1933 років;
     в) забезпечити фінансування підготовки і проведення заходів у зв'язку  з 70-ми
роковинами голодомору та вишукати можливості щодо надання  матеріальної  допомоги  
особам,  які  пережили  голодомор 1921-1923 та 1932-1933 років.
     2. Місцевим   органам  виконавчої  влади  посилити  увагу  до повсякденних потреб
громадян,  які пережили голодомор,  поліпшення їх   медичного,  соціально-побутового
обслуговування,  сприяти  у веденні присадибного господарства, вишукати можливості 
для надання матеріальної допомоги таким особам.
     3. Міністерству  освіти  і  науки  України  разом з місцевими органами виконавчої влади:
     а) забезпечити  проведення  в  навчальних  закладах   лекцій, уроків пам'яті, інших 
заходів на тему голодомору;
     б) організувати   залучення  учнівської  молоді  до  збирання документальних  матеріалів,  
свідчень  очевидців  голодомору   для поповнення фондів краєзнавчих та шкільних музеїв.
     4. Державному комітету інформаційної політики,  телебачення і радіомовлення України 
забезпечити  широке  висвітлення  у  засобах масової інформації заходів у зв'язку з 70-ми 
роковинами голодомору в Україні,  організувати цикли тематичних теле-  та  радіопередач, 
публікацію документів і матеріалів про ці трагічні події.
     5. Міністерству   закордонних   справ   України   забезпечити проведення закордонними 
дипломатичними установами України заходів, пов'язаних  із  70-ми роковинами голодомору 
в Україні,  зокрема за участю представників української громадськості за кордоном.
 
 Президент України                                        Л.КУЧМА
 м. Київ, 20 березня 2002 року
          N 275/2002